Vyhláška č. 144/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů.

Čiastka 49/1948
Platnosť od 04.06.1948
Účinnosť od 04.06.1948

144

Vyhláška ministra financí

ze dne 19. května 1948,

kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů.


Podle § 17 zákona ze dne 2. července 1947, č. 141 Sb., o Likvidačním fondu měnovém, vyhlašuji opatření Likvidačního fondu měnového ze dne 23. dubna 1948; opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Dr. Dolanský v. r.

Opatření

Likvidačního fondu měnového

o omezení uvolňování vázaných vkladů.

Likvidační fond měnový stanoví podle § 9, odst. 2 zákona ze dne 2. července 1947, č. 141 Sb., o Likvidačním fondu měnovém:

Čl. 1.

(1) Podle §§ 11 a 13 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, se napříště vázané vklady již neuvolňují.

(2) Právo volně čerpati potřebné částky z vázaných vkladů podle § 15, odst. 1 tohoto dekretu se omezuje tak, že z vázaných vkladů veřejných úřadů, soudů a jiných veřejných zařízení uvedených v § 6 tohoto dekretu lze uvolňovati napříště jen na odůvodněnou žádost s povolením Likvidačního fondu měnového.

Čl. 2.

Při uvolňování podle čl. 1, odst. 2 jest předložiti vždy výplatní list pro právnické osoby; nemá-li žadatel takový výplatní list, vydá mu jej a dodatečně zaregistruje Poštovní spořitelna, poštovní úřad nebo peněžní ústav.

V Praze dne 23. dubna 1948.

Likvidační fond měnový

Dr. Nebesář v. r.

Dr. Chmela v. r.