Čiastka č. 42/1948 Zb.

Vydaná dňa: 26.05.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
100/1948 Zb. Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1948. 01.01.1948
101/1948 Zb. Nařízení o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích. 26.05.1948
102/1948 Zb. Vyhláška o přenesení působnosti poplatkového úřadu Praha - obvod. 01.05.1948
103/1948 Zb. Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Hradci Králové.
104/1948 Zb. Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Karlových Varech. 25.05.1948
105/1948 Zb. Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě. 25.05.1948
106/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúce zo zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb. 26.05.1948