Vyhláška č. 102/1948 Zb.Vyhláška o přenesení působnosti poplatkového úřadu Praha - obvod.

Čiastka 42/1948
Platnosť od 26.05.1948
Účinnosť od 01.05.1948

OBSAH

102.

Vyhláška ministra financí

ze dne 30. dubna 1948

o přenesení působnosti poplatkového úřadu Praha - obvod.

Podle § 15, odst. 1, písm. a) dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 128 Sb., o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské, ustanovuji:


§ 1.

Působnost poplatkového úřadu Praha-obvod se přenáší na poplatkový úřad Praha-střed, jehož název se mění na „poplatkový úřad v Praze“.


§ 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1948.


Dr. Dolanský v. r.