Vyhláška č. 105/1948 Zb.Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě.

Čiastka 42/1948
Platnosť od 26.05.1948
Účinnosť od 25.05.1948

105.

VYHLÁŠKA

ministrů zdravotnictví a spravedlnosti

ze dne 20. dubna 1948

o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě.

Ministři zdravotnictví a spravedlnosti vyhlašují podle § 3, odst. 4 nařízení ze dne 13. října 1897, č. 240 ř. z., o zřizování státních ústavů pro zkoumání potravin a předmětů potřeby druhu uvedeného v zákoně ze dne 16. ledna 1896, č. 89 ř. z. z roku 1897:


Čl. I.

Státní veterinární vyšetřovací ústav, zřízený podle zákona ze dne 16. ledna 1896, č. 89 ř. z. z roku 1897, o obchodu s potravinami a některými předměty potřeby, který působil v době od 1. června 1945 do 14. prosince 1947 v Šumperku (dále jen „ústav“), počal působiti dnem 15. prosince 1947 v Opavě.

Čl. II.

Úředním obvodem ústavu jsou statutární město Opava a správní okresy: Bílovec, Bruntál, Hlučín, Krnov a Opava - venkov.

Čl. III.

Ústavu příslušejí úkoly v oboru vyšetřování potravin živočišného původu, uvedené v nařízení č. 240/1897 ř. z., nejde-li pouze o chemické vyšetřování potravin.


Dr. Čepička v. r.

Plojhar v. r.