Vyhláška č. 104/1948 Zb.Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Karlových Varech.

Čiastka 42/1948
Platnosť od 26.05.1948
Účinnosť od 25.05.1948

104.

VYHLÁŠKA

ministrů zdravotnictví a spravedlnosti

ze dne 20. dubna 1948

o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Karlových Varech.

Ministři zdravotnictví a spravedlnosti vyhlašují podle § 3, odst. 4 nařízení ze dne 13. října 1897, č. 240 ř. z., o zřizování státních ústavů pro zkoumání potravin a předmětů potřeby druhu uvedeného v zákoně ze dne 16. ledna 1896, č. 89 ř. z. z roku 1897:


Čl. I.

Dnem 1. června 1948 počne působiti Státní veterinární vyšetřovací ústav se sídlem v Karlových Varech, zřízený podle zákona ze dne 16. ledna 1896, č. 89 ř. z. z roku 1897, o obchodu s potravinami a některými předměty potřeby (dále jen „ústav“).

Čl. II.

Úředním obvodem ústavu jsou správní okresy: Aš, Bílina, Duchcov, Cheb, Chomutov, Jáchymov, Kadaň, Kraslice, Mariánské Lázně, Loket, Most, Nejdek, Podbořany, Sokolov, Teplá, Teplice-Šanov, Karlovy Vary, Vejprty, Žatec a Žlutice.

Čl. III.

Ústavu příslušejí úkoly v oboru vyšetřování potravin živočišného původu, uvedené v nařízení č. 240/1897 ř. z., nejde-li pouze o chemické vyšetřování potravin.


Dr. Čepička

Plojhar v. r.