Čiastka č. 109/1948 Zb.

Vydaná dňa: 31.12.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
319/1948 Zb. Zákon o zľudovení súdnictva. 01.02.1949
320/1948 Zb. Zákon o územnej organizácii krajských a okresných súdov. 01.02.1948
321/1948 Zb. Zákon o Sbore uniformovanej väzenskej stráže. 31.12.1948
322/1948 Zb. Zákon o advokácii (advokátsky poriadok). 01.01.1949
323/1948 Zb. Zákon, ktorým sa zavádza odborná justičná skúška a doplňujú sa predpisy o prípravnej službe sudcovskej. 31.12.1948
324/1948 Zb. Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o odbornej justičnej skúške. 31.12.1948