Čiastka č. 106/1948 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
300/1948 Zb. Vládne nariadenie o referátoch krajských národných výborov pre všeobecné vnútorné veci.
301/1948 Zb. Vládne nariadenie o bezpečnostných referátoch krajských národných výborov. 01.01.1949
302/1948 Zb. Vládne nariadenie o finančných referátoch krajských národných výborov a o prenesení pôsobnosti niektorých finančných úradov na daňové správy. 01.01.1949
303/1948 Zb. Vládne nariadenie o plánovacích referátoch krajských národných výborov. 01.01.1949
304/1948 Zb. Vládne nariadenie o odmenách členov národných výborov. 30.12.1948
305/1948 Zb. Vládne nariadenie o niektorých presunoch pôsobnosti vo verejnej správe. 01.01.1949
306/1948 Zb. Nariadenie o prechode a zániku pôsobnosti obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr. 01.01.1949