Čiastka č. 86/1947 Zb.

Vydaná dňa: 12.11.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
178/1947 Zb. Zákon o částečné změně sazby daně z obohacení. 12.11.1947
179/1947 Zb. Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní. 12.11.1947
180/1947 Zb. Zákon o novém sňatku žen, jejichž manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné. 12.11.1947
181/1947 Zb. Zákon o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob. 12.11.1947
182/1947 Zb. Zákon o stíhání trestných činů proti státu. 12.11.1947
183/1947 Zb. Nařízení, jímž se určují zemědělské výrobní oblasti. 05.09.1947