Zákon č. 179/1947 Zb.Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní.

Čiastka 86/1947
Platnosť od 12.11.1947
Účinnosť od 12.11.1947

179.

Zákon

ze dne 14. října 1947

o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. 1.

Ustanovení §§ 1, 3 a 4 zákona ze dne 2. října 1946, č. 195 Sb., o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody, platí pro obor přímých daní počínajíc berním rokem 1946.


Čl. 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.