Čiastka č. 51/1947 Zb.

Vydaná dňa: 01.07.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
107/1947 Zb. Zákon o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic. 09.07.1947
108/1947 Zb. Zákon jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání. 01.07.1947
109/1947 Zb. Zákon o dani ze mzdy. 01.07.1947
110/1947 Zb. Zákon kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou. 01.07.1947
111/1947 Zb. Zákon, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských. 01.07.1947
112/1947 Zb. Zákon, kterým se zrušuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a kterým se upravují některé právní poměry Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé. 01.07.1947
113/1947 Zb. Vyhláška ministra průmyslu o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání. 01.07.1947
114/1947 Zb. Vyhláška ministra průmyslu o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání. 01.07.1947