Vyhláška č. 113/1947 Zb.Vyhláška ministra průmyslu o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání.

Čiastka 51/1947
Platnosť od 01.07.1947
Účinnosť od 01.07.1947

OBSAH

113.

Vyhláška ministra průmyslu

ze dne 21. června 1947

o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání.

Podle § 14 d), odst. 3 zákona ze dne 5. února 1907, 26 ř. z., o změně a doplnění živnostenského řádu, ustanovuji v dohodě s ministrem školství a osvěty:


§ 1.

Živnostenské pracovny pro šití šatů při zemské odborné škole pro ženská povolání ve Frýdku-Místku a při městských odborných školách pro ženská povolání v Brně III., Merhautova, Brně IV., Královo Pole, Praze II., U Půjčovny, Praze XI., Lupáčova, Praze XIV., Palackého, Příbrami, Skutči, Nymburku a Benešově se zařazují s platností od školního roku 1946/1947 do seznamu živnostenských učilišť, jejichž vysvědčení na odchodnou nahrazují podle § 14 d), odst. 3 zákona ze dne 5. února 1907 ř. z., o změně a doplnění živnostenského řádu, průkaz řádného ukončení učebního poměru (tovaryšský list nebo závěrečnou zkoušku učňovskou), opovídají-li ženy živnost oděvnickou, omezenou na šití ženských a dětských šatů.

§ 2.

Živnostenská učiliště uvedená v § 1 jsou oprávněna opatřovati vysvědčení doložkou podle ustanovení § 1 nařízení ze dne 26. července 1907, č. 180 ř. z.


§ 3.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Laušman v. r.