Zákon č. 108/1947 Zb.Zákon jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání.

Čiastka 51/1947
Platnosť od 01.07.1947
Účinnosť od 01.07.1947

108

Zákon

ze dne 25. června 1947,

jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

§ 4, odst. 1 vládního nařízení ze dne 13. ledna 1943, č. 14 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání, ve znění zákona č. 256/1946 Sb. se mění a doplňuje takto:

(1) Před rozhodnutím podle §§ 1 až 3 vyžádá si úřad vyjádření příslušných organisací hospodářství (odborných organisací) a příslušné obchodní a živnostenské komory. Těmto organisacím a obchodní a živnostenské komoře se doručí rozhodnutí podle §§ 1 až 3 a přísluší jim právo odvolati se proti němu.“

Čl. II

V § 1 zákona č. 256/1946 Sb. se nahrazují slova „30. Června 1947“ slovy „31. prosince 1947“.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1947 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r. Kopecký v. r.

Dr. Šrámek v. r. Laušman v. r.

Ursíny v. r. Ďuriš v. r.

Fierlinger v. r. Zmrhal v. r.

Široký v. r. Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r. Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r. Hála v. r.

Dr. Ripka v. r. Dr. Nejedlý v. r.

Nosek v. r. Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r. Majer v. r.

Dr. Stránský v. r. Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r. Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.