Čiastka č. 20/1947 Zb.

Vydaná dňa: 31.03.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
35/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se mění statut Vysoké školy politické a sociální v Praze. 31.03.1947
36/1947 Zb. Vládní nařízení kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech. 31.03.1947
37/1947 Zb. Vládní nařízení o ustanovovacích zkouškách úřednických v některých oborech státní správy. 31.03.1947
38/1947 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení ze dne 4. února 1947, č. 21 Sb., o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující. 31.03.1947
39/1947 Zb. Vyhláška ministra financí kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu. 01.04.1947