Vyhláška č. 38/1947 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení ze dne 4. února 1947, č. 21 Sb., o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující.

Čiastka 20/1947
Platnosť od 31.03.1947
Účinnosť od 31.03.1947

38.

Vyhláška ministerstva vnitra

ze dne 15. března 1947,

kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení ze dne 4. února 1947, č. 21 Sb., o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující.


Ve vládním nařízení ze dne 4. února 1947, č. 21 Sb., v § 7 se opravuje letopočet „1947“ na „1946“.


Nosek v. r.