Nariadenie vlády č. 35/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se mění statut Vysoké školy politické a sociální v Praze.

Čiastka 20/1947
Platnosť od 31.03.1947
Účinnosť od 31.03.1947

35.

Vládní nařízení

ze dne 14. března 1947,

jímž se mění statut Vysoké školy politické a sociální v Praze.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 3 dekretu presidenta republiky ze dne 26. října 1945, č. 140 Sb., o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze:


Čl. I.

Ustanovení § 6, odst. 1, poslední věty vládního nařízení ze dne 21. prosince 1945, č. 9 Sb. z roku 1946, kterým se vydává statut Vysoké školy politické a sociální v Praze, se zrušuje.


Čl. II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ursíny v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Masaryk v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.