Nariadenie vlády č. 36/1947 Zb.Vládní nařízení kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech.

Čiastka 20/1947
Platnosť od 31.03.1947
Účinnosť od 31.03.1947

OBSAH

36.

Vládní nařízení

ze dne 18. února 1947,

kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4, odst. 3, § 5, odst. 2, § 7, odst. 1, § 9, odst. 1, § 17, odst. 3 a § 21, odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona), a podle § 11 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státních zřízenců (služební pragmatiky):


§ 1.

Ustanovení přílohy vládního nařízení č. 103/1927 Sb., pokud stanoví v oboru ministerstva národní obrany úřednická kategorie a jejich zařazení do služebních tříd, se doplňuje takto:

V oboru státní správy (resortu) ve služební tříděse snižují kategorie úředníků služby pro služební obor (úřad, ústav)a předpisuje se pro ustanovení na služební místo zásadně jako předběžné vzděláníTitulový přídomek podle § 10 případně zvláštní ústřední titul podle § 7, odst. 1, eDo kategorie se převádějí podle § 3 úředníci
Ministerstvo národní obrany III.pomocné technické ministerstvo, vojenské úřady, ústavy a podniky a vyšší velitelstvíabsolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného s občanskou školou a v obou případech ještě úspěšný výkon zvláštní odborné zkoušky nebo absolvování občanské školy a alespoň dvouleté odborné školypomocné techniské služby
pomocné správní absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného s občanskou školou nebo absolvování občanské školy a alespoň dvouleté odborné školyadministrativní

§ 2.

Ustanovení přílohy vládního nařízení č. 132/1931 Sb., pokud stanoví v oboru ministerstva národní obrany zvláštní podmínky pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích se doplňuje takto:

V oboru státní správy (resortu) ve služební tříděv kategorii úředníků službyse stanoví podmínky pro:
1. ustanovení
a) čekatelem
b) úředníkem
2. povýšení 
Ministerstvo národní obrany III.pomocné technické 1. a) absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného s občanskou školou a v obou případech úspěšný výkon zvláštní odborné skoušky nebo absolvování občanské školy a alespoň dvouleté odborné (mistrovské) školy
    b) úspěšný výkon ustanovovací zkoušky, pokud nebyla vykonána zkouška uvedená pod 1. a)
pomocné správní 1. a) absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného s občanskou školou nebo absolvování občanské školy a alespoň dvouleté odborné školy
    b) úspěšný výkon ustanovovací zkoušky

§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provede je ministr národní obrany.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Masaryk v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.