Čiastka č. 6/1946 Zb.

Vydaná dňa: 13.02.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
12/1946 Zb. Zákon, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku. 13.02.1946
13/1946 Zb. Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý. 13.02.1946
14/1946 Zb. Zákon o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci. 06.10.1944
15/1946 Zb. Zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího. 01.12.1945
16/1946 Zb. Vyhláška o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání, sjednaných mezi republikou Československou a Rakouskem. 29.09.1938
17/1946 Zb. Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o daní důchodové. 13.02.1946