Vyhláška č. 17/1946 Zb.Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o daní důchodové.

Čiastka 6/1946
Platnosť od 13.02.1946
Účinnosť od 13.02.1946

17

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 2. února 1946,

kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o daní důchodové.


V zákoně ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové, opravuje se v čl. 1, odst. 3 citace „Zákon ze dne 19. prosince 1934, č. 226 Sb., o branném příspěvku“ na „Zákon ze dne 19. prosince 1934, č. 266 Sb., o branném příspěvku“.


Nosek v. r.