Vyhláška č. 16/1946 Zb.Vyhláška o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání, sjednaných mezi republikou Československou a Rakouskem.

Čiastka 6/1946
Platnosť od 13.02.1946
Účinnosť od 29.09.1938

OBSAH

16

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 4. února 1946

pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání, sjednaných mezi republikou Československou a Rakouskem

Ministr zahraničních věcí vyhlašuje podle § 2, písm. b) dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 19 Sb., o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé:


Se zřetelem ke změně mezistátních a hospodářsko-politických poměrů pozbyly dnem 29. září 1938 platnosti veškeré obchodní smlouvy, dohody, úmluvy a ujednání, sjednané mezi republikou Československou a Rakouskem, zejména

Obchodní dohoda ze dne 4. května 1921, vyhlášená pod č. 14/1923 Sb. a

Dodatková úmluva ze dne 2. dubna 1936 se závěrečným protokolem a dodatkovým protokolem ze dne 9. července 1936, vyhlášená pod č. 233/1936 Sb.

Dr. Clementis v. r.