Zákon č. 13/1946 Zb.Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý.

Čiastka 6/1946
Platnosť od 13.02.1946
Účinnosť od 13.02.1946

OBSAH

13.

Zákon

ze dne 15. ledna 1946,

kterým se zrušuje Exportní ústav československý.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Exportní ústav československý, zřízený vládním nařízením ze dne 4. července 1934, č. 179 Sb. a reorganisovaný vládním nařízením ze dne 20. června 1940, č. 240 Sb. ve znění vládního nařízení ze dne 19. prosince 1940, č. 44 Sb. z r. 1941, se zrušuje. Jeho likvidaci provede ministerstvo zahraničního obchodu.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zahraničního obchodu.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Stránský v. r.

za Dr. Ripku