Zákon č. 260/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.10.2017
Účinnosť od 27.10.2017

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.10.2017 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

27.10.2017