Oznámenie č. 59/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vydaní výnosu z 15. decembra 2015 č. 366.120/2015-KONZ o poskytovaní finančnej pomoci občanom Slovenskej republiky a Európskej únie v mimoriadnych prípadoch

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť do 31.01.2018
Zrušený 151/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

59

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vydalo podľa § 10a ods. 3 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 325/2014 Z. z.

výnos z 15. decembra 2015 č. 366.120/2015-KONZ o poskytovaní finančnej pomoci občanom Slovenskej republiky a Európskej únie v mimoriadnych prípadoch.

Výnos obsahuje podmienky a spôsob poskytnutia pôžičky v núdzi a nenávratného finančného príspevku občanom Slovenskej republiky a Európskej únie v mimoriadnych prípadoch, v stave núdze a krízovej situácie v zahraničí.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Výnos je zverejnený na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.