Čiastka č. 88/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 20.11.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
309/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách 01.12.2015
310/2015 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení