Vyhláška č. 309/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách

Čiastka 88/2015
Platnosť od 20.11.2015
Účinnosť od 01.12.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2015 Aktuálne znenie