Oznámenie č. 65/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Čiastka 28/2009
Platnosť od 27.02.2009
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 6. apríla 2009 podľa článku 24 ods. 1.

65

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. júna 2008 bola v Bruseli podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.

Dohoda nadobudne platnosť 6. apríla 2009 podľa článku 24 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve financií Slovenskej republiky.