Zákon č. 471/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Čiastka 166/2009
Platnosť od 24.11.2009
Účinnosť od 01.01.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2010 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.11.2009