Vyhláška č. 109/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb

(v znení č. 244/2011 Z. z.)

Čiastka 41/2009
Platnosť od 25.03.2009 do30.06.2014
Účinnosť od 01.08.2011 do30.06.2014
Zrušený 577/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 185/2014 Z. z. vložil do zákona č. 577/2004 Z. z. nový § 48a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 109/2009 Z. z.