Nariadenie vlády č. 108/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu

(v znení č. 113/2009 Z. z., 30/2011 Z. z.)

Čiastka 41/2008
Platnosť od 29.03.2008
Účinnosť od 15.02.2011