Čiastka č. 41/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 29.03.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
107/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi 01.04.2008
108/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu 01.04.2008
109/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť zapaľovačov 01.04.2008