Vyhláška č. 69/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe

Čiastka 43/2007
Platnosť od 14.02.2007
Účinnosť od 14.02.2007

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.02.2007 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

14.02.2007