Čiastka č. 43/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 14.02.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
69/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe 14.02.2007
70/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o čiastočnom zrušení vízovej povinnosti
71/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohody medzi stranami Severoatlantickej zmluvy o bezpečnosti informácií