Zákon č. 460/2007 Z. z.Zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 195/2007
Platnosť od 11.10.2007
Účinnosť od 14.11.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.11.2020 319/2020 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2014 - 13.11.2020 547/2011 Z. z., 352/2013 Z. z.
01.01.2008 - 31.12.2013

Pôvodný predpis

11.10.2007