Čiastka č. 195/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 11.10.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
459/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 01.11.2007
460/2007 Z. z. Zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2008