Zákon č. 17/2007 Z. z.Zákon o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 136/2010 Z. z., 314/2012 Z. z.)

Čiastka 11/2007
Platnosť od 10.01.2007
Účinnosť od 01.01.2013