Čiastka č. 11/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 10.01.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
17/2007 Z. z. Zákon o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15.01.2007