Oznámenie č. 90/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bosny a Hercegoviny o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

Čiastka 36/2006
Platnosť od 17.02.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 7. januára 2005.

90

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 9. augusta 2002 a z 18. novembra 2004 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bosny a Hercegoviny o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnosť 7. januára 2005.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.