Oznámenie č. 90/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bosny a Hercegoviny o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

Čiastka 36/2006
Platnosť od 17.02.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 7. januára 2005.