Čiastka č. 36/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 17.02.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
90/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bosny a Hercegoviny o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
91/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci