Vyhláška č. 606/2006 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 440/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením v znení vyhlášky č. 774/2004 Z. z.

Čiastka 230/2006
Platnosť od 24.11.2006 do14.06.2012
Účinnosť od 01.01.2007 do14.06.2012
Zrušený 163/2012 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2007 - 14.06.2012

Pôvodný predpis

24.11.2006