Čiastka č. 130/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 14.05.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
311/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl 01.06.2004
r1/c130/2004 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 134/2004 Z. z.