Redakčné oznámenie č. r1/c130/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 134/2004 Z. z.

Čiastka 130/2004
Platnosť od 14.05.2004