Nariadenie vlády č. 482/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevkov pestúnskej starostlivosti

Čiastka 205/2004
Platnosť od 01.09.2004
Účinnosť od 01.09.2004

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2004 Aktuálne znenie