Redakčné oznámenie č. r1/c219/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 466/2003 Z. z.

Čiastka 219/2003
Platnosť od 12.12.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 466/2003 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 251/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona v znení vyhlášky č. 519/2001 Z. z.

Na konci textu vyhlášky má byť namiesto mena „Vlastimil Podstránsky“ správne uvedené meno „Vladimil Podstránsky“.