Čiastka č. 219/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 12.12.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.02.2004
531/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 01.01.2004
r1/c219/2003 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 466/2003 Z. z.