Vyhláška č. 24/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Čiastka 13/2003
Platnosť od 31.01.2003
Účinnosť od 01.01.2015 do31.05.2021
Zrušený 170/2021 Z. z.
Redakčná poznámka

§ 9 ods. 1 písm. a) bod 14 nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ bod 9 prílohy č. 7 stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ

OBSAH