Čiastka č. 13/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 31.01.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
24/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 01.02.2003