Oznámenie č. 360/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov

Čiastka 144/2001
Platnosť od 13.09.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 28. júna 2000 na základe článku 7 ods. 2.

360

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. apríla 2000 a 8. júna 2000 bola podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnosť 28. júna 2000 na základe článku 7 ods. 2.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.