Vyhláška č. 347/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami

Čiastka 138/1998
Platnosť od 19.11.1998 do30.09.2006
Účinnosť od 01.12.1998 do30.09.2006
Zrušený 533/2006 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.1998 - 30.09.2006

Pôvodný predpis

19.11.1998