Zákon č. 357/1997 Z. z.Zákon o úprave dôchodkov priznaných v roku 1998

Čiastka 140/1997
Platnosť od 20.12.1997 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.1998 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.