Zákon č. 20/1990 Zb.Zákon o zriadení Správy ochrany prezidenta Československej socialistickej republiky a o Hradnej stráži Československej socialistickej republiky

(v znení č. 333/1991 Zb.)

Čiastka 5/1990
Platnosť od 30.01.1990
Účinnosť od 27.08.1991

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.08.1991 333/1991 Zb. Aktuálne znenie
01.02.1990 - 26.08.1991

Pôvodný predpis

30.01.1990